M. A. and M. Com. Part - II Sem - IV Seat Number
Legal Name User Name Password
AKANKSHA PRASAD CHAVAN 1267638 1267638
CHETAN DIPAK CHAVAN 1267639 1267639
MANASI MAHADEV CHAVAN 1267640 1267640
POOJA VIJAY DAGARE 1267641 1267641
AKSHAY ASHOK GAWADE 1267642 1267642
POONAM GHANSHAM GAWADE 1267643 1267643
RUCHITA RAVINDRA GAWADE 1267644 1267644
SANDESH VILAS GAWADE 1267645 1267645
NAMRATA HARI GAYKAWAD 1267646 1267646
MADHURA SUDHIR GHAWALI 1267647 1267647
SHWETA BALKRUSHNA GOTHANKAR 1267648 1267648
KAJAL MAHADEV HULE 1267649 1267649
DIPALI DILIP JADHAV 1267650 1267650
MRUNALI MANGESH JADHAV 1267651 1267651
SWAPNIL VASANT JADHAV 1267652 1267652
GANESH VASANT JOSHI 1267653 1267653
CHETAN AVINASH KADAM 1267654 1267654
AKSHAY ASHOK KHAJANWADKAR 1267655 1267655
NAGAMAKHATUN MAHAMADRAJ KHAN 1267656 1267656
YOGITA VIJAY KOKALE 1267657 1267657
MAYURI BALASAHEB KOLTE 1267658 1267658
PRANIL DINESH MANGAONKAR 1267659 1267659
SIDDHI MANGESH MASURKAR 1267660 1267660
YUVRAJ VIJAY MESTRY 1267661 1267661
SUDHIR SUBODH MITHBAONKAR 1267662 1267662
SIDDHESH VILAS MOGHE 1267663 1267663
SALONI EKNATH MORAYE 1267664 1267664
RUPALI JAYPRAKASH NARE 1267665 1267665
SUHAS DEVDAS NATALKAR 1267666 1267666
VARSHA VIDHYADHAR OGALE 1267667 1267667
SURAJ SURYAKANT PANDARE 1267668 1267668
SAIPRASAD MADHUKAR PARAB 1267669 1267669
DIPALI SANJAY PATIL  1267670 1267670
GAURI SADASHIV PATIL 1267671 1267671
TEJAS SUBHASH PHANSEKAR 1267672 1267672
RIDDHI JAYPRAKASH POKALE 1267673 1267673
VIKRAM MADHUSUDAN POKALE 1267674 1267674
AJINKYA VIJAY POPHALE 1267675 1267675
AKSHATA ATMARAM RANE 1267676 1267676
SAYALI SANJAY RANE 1267677 1267677
SANJALI GOJAL SADADEKAR 1267678 1267678
PRASANJIT PRAKASH SALUNKE 1267679 1267679
NITESH DIPAK SARANG 1267680 1267680
RAHUL SADASHIV SATAM 1267681 1267681
ANIL MAHADEV SAWANT 1267682 1267682
SIDDHESH MANGESH SAWANT 1267683 1267683
TANVI SURESH SAWANT 1267684 1267684
VISHRAM SHANKAR SAWANT 1267685 1267685
ALMAS NAZIM SHAIKH 1267686 1267686
DANISH AKHTAR SHAIKH 1267687 1267687
SAYALI PUNDALIK SHETYE  1267688 1267688
DEEPA ANAND SHINGADE 1267689 1267689
KANCHAN MAHADEV SONAR 1267690 1267690
ANKITA ASHOK TAMBE 1267691 1267691
TANVI PRADIP TAMBE 1267692 1267692